Aby przeglądać tę stronę musisz zaakceptować przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies lub opuszczenie serwisu.

Polityka cookies K&K INVEST

Niniejsze zasady określają przechowywanie i dostęp do informacji na urządzeniach Użytkownika za

pomocą plików cookies, służących realizacji usług żądanych przez Użytkownika i świadczonych

drogą elektroniczną przez Aloe-Beauty.

I. Słownik pojęć

1. Administrator / Sklep Internetowy Aloe-Beauty  Hurtownia kosmetyczna Online dostępny pod adresem internetowym www.Aloe-Beauty.pl , prowadzony jest przez K&K INVEST Konrad Gancarz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6842654863, REGON 384401589. świadczy usługi drogą

elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane

i przechowywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron

internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora / Cookies Własne - oznacza dane informatyczne zapisywane

i przechowywane przez Administratora, związane ze świadczeniem przez niego usług drogą

elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za

pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis

internetowy, działającą w domenach

www.Aloe-Beauty.pl

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje

dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego, zgodnie z właściwym regulaminem

i obowiązującymi przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub

z którym zawarta może być Umowa o świadczenie takich usług.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W

szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub

innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają

zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis

indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają informacje na temat nazwy

domeny, z której pochodzą, czasu przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

i. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu

zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane

z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek

danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

2

ii. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu

ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje

ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na

pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia

Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia, a nawet wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego

Urządzenia. W takim przypadku korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze

swojej natury wymagają plików Cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

1. Konfiguracji serwisu

i. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji

korzystania z tych stron Serwisu.

ii. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio

wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

iii. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji jego interfejsu, np.

w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

iv. zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści,

v. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp...

2. Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie

i. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej

podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

ii. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację

autentyczności sesji przeglądarki.

iii. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

i. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji

korzystania z tych stron Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe

parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,

dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

i. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności

dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

i. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy

korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

6. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

i. przetwarzania określonych informacji adekwatnie do celu, dla którego zostały zebrane.

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies,

określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez te pliki do Urządzenia.

Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą

ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać

3

zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies

w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu

Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi

plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji

w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne

na stronie internetowej Serwisu.

V. Jak wyłączyć Cookies w swojej przeglądarce?

Sposób wyłączenia obsługi plików Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na

stronach ich twórców:

 Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

 Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 Internet Explorer wersja 7 i wyższe: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/blockor-allow-cookies

 Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

VI. Kontakt

Administrator danych: K&K INVEST Konrad Gancarz, NIP 6842654863, REGON 384401589.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając

z formularza zgłoszeniowego na stronie http://www.aloe-beauty.pl/kontakt.